Powtarzalno??

Ostatnio pisa?am o naturalnym rytmie i cykliczno?ci ktr? widz? na wsi. W moim ?yciu rwnie? wyst?puje pewna rutyna, jednak nie koniecznie taka jakiej bym sobie ?yczy?a. Mam ?wiadomo?? ?e jestem tylko ma?ym ziarnkiem we wszech?wiecie, a mimo to ?yj? od pierwszego do pierwszego, od pi?teczku do pi?teczku i tak dalej. Codziennie kawa, od… Czytaj dalej Powtarzalno??

Wiejski rytm

Zaczn? mo?e od tego, ?e jeszcze w szkole ?redniej nie wyobra?a?am sobie mieszka? na wsi. S?dzi?am ?e podmiejskim wsz?dzie daleko, nie b?d? widywa? znajomych, b?d? si? denerwowa? na ograniczenia komunikacyjne, koniec imprezowania na mie?cie. W mojej g?owie od tamtej pory wiele si? zmieni?o. Obszary miejskie bardzo si? rozrastaj?, nie jest ju? tak daleko. W… Czytaj dalej Wiejski rytm

Domowy chleb i wiejskie klimaty

Z okazji urodzin przyjaci?ki sp?dzi?am cudowny weekend na pieni?skiej wsi. Uwielbiam wiejskie klimaty, z zachwytem ?ledz? relacje osb mieszkaj?cych w tak pi?knych okoliczno?ciach przyrody. Wioski, zw?aszcza grskie, kojarz? mi si? z b?ogim spokojem. W takich miejscach ?atwiej znale?? samego siebie. Zreszt?, znajomi zawsze si? ?miej? z moich reakcji na widok kur, koni czy krwek,… Czytaj dalej Domowy chleb i wiejskie klimaty

Przegl?d czytelniczy

Ostatnio weekendy mijaj? mi spokojnie. W?a?nie siedz? na kanapie, w piekarniku szarlotka, Piotrek na ?arty bije si? z bratem. Zjedli?my pyszny obiad, szwedzkie pulpeciki, ktre ostatnio na swoim kanale robi? Pascal. Lubi? takie dni, kiedy wszystko przychodzi naturalnie. Pewnie wieczorem wezm? si? za ksi??k?, od pocz?tku roku zebra?o si? kilka pozycji. Zatem przedstawiam… Czytaj dalej Przegl?d czytelniczy

Cynamonki

Nie jestem mistrzem pieczenia, a dro?d?y unika?am jak ognia. Pierwszy raz zrobi?am Brioszki dro?d?owe, w zesz?ym roku na Wielkanoc. Wysz?y smaczne, ale po drodze zniszczy?am sobie mikser 🙂 Dzi? podaj?, naprawd? prosty przepis na bu?eczki cynamonowe, ktry wyszed? mi za pierwszym razem. Jest to taka podstawowa receptura, my?l? ?e swobodnie mo?na kombinowa? z rodzajem m?ki,… Czytaj dalej Cynamonki

Co jem w ci?gu dnia

Na ko?cu wpisu, najszybszy przepis na placuszki ?niadaniowe.  Je?li chodzi o od?ywianie, moje dni mo?na podzieli? na dwie grupy. 1. W dni pracuj?ce, zaczynam jedzenie du?o wcze?niej. Przygotowuj?c si? do wyj?cia, pij? ciep?? wod? z cytryn?. Na drog?, robi? kaw? w kubku termicznym. W pracy jem szybkie ?niadanie. Je?li mam przerw?, to zwykle w ci?gu… Czytaj dalej Co jem w ci?gu dnia

Wyzwanie ksi??kowe 2020

W zesz?ym roku, wzi??am udzia? w wyzwaniu organizowanym przez serwis Lubimy Czyta?. Za cel, postawi?am sobie przeczytanie 30 ksi??ek. Co prawda nie uda?o mi si?, ale i tak sko?czy?am rok ze ?redni? dwie ksi??ki miesi?cznie. Chcia?abym w tym po?cie, podzieli? si? tytu?ami ktre na to wyzwanie wybra?am. Podzieli?am ksi??ki na kategorie, jednak ju?… Czytaj dalej Wyzwanie ksi??kowe 2020

Morsowanie

Zanim zrobi? co? ekstremalnego, lub wprowadz? do mojej diety co? uznawanego za zdrowe, lubi? poczyta? jakie faktycznie daje to korzy?ci. Tym razem, posz?am na ?ywio?, kompletnie bez przygotowania i nie ?a?uj?. Oczywi?cie, je?eli kto? z Was, postanowi wej?? zim?, do lodowatej wody, robi to na w?asn? odpowiedzialno??. Chcia?abym w tym po?cie, opisa? korzy?ci jakie daje… Czytaj dalej Morsowanie

Noworoczne postanowienia

Od kilku lat, robi? postanowienia noworoczne. S?ysza?am o efekcie pe?nych si?owni w styczniu, ale chyba mnie to nie dotyczy. Mo?e dlatego, ?e na mojej li?cie s? s? tylko te rzeczy, ktrych naprawd? chc? i ktrych robienie, sprawia mi przyjemno??. W tym roku, dodatkowo wpisa?am na ni? tylko to, na co mam realny wp?yw. Wcze?niej, zw?aszcza… Czytaj dalej Noworoczne postanowienia

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Styl ?ycia

#foodplan 3

Robienie planw posi?kowych, chyba wejdzie mi w nawyk. Kolejny tygodniowy foodplan zrobiony, zakupy rwnie?. Tu mo?esz pobra? go w pdf. Musz? tylko dogra? ilo?? jedzenia, bo my?l? ?e dla innego cz?owieka by?a by ona optymalna, jednak dla mnie to ci?gle za du?e porcje. Dlatego teraz, uwzgl?dni?am np. obiady/lunche na dwa dni. Szkoda tylko, ?e… Czytaj dalej #foodplan 3