Powtarzalno??

Ostatnio pisa?am o naturalnym rytmie i cykliczno?ci ktr? widz? na wsi. W moim ?yciu rwnie? wyst?puje pewna rutyna, jednak nie koniecznie taka jakiej bym sobie ?yczy?a. Mam ?wiadomo?? ?e jestem tylko ma?ym ziarnkiem we wszech?wiecie, a mimo to ?yj? od pierwszego do pierwszego, od pi?teczku do pi?teczku i tak dalej. Codziennie kawa, od… Czytaj dalej Powtarzalno??

Wiejski rytm

Zaczn? mo?e od tego, ?e jeszcze w szkole ?redniej nie wyobra?a?am sobie mieszka? na wsi. S?dzi?am ?e podmiejskim wsz?dzie daleko, nie b?d? widywa? znajomych, b?d? si? denerwowa? na ograniczenia komunikacyjne, koniec imprezowania na mie?cie. W mojej g?owie od tamtej pory wiele si? zmieni?o. Obszary miejskie bardzo si? rozrastaj?, nie jest ju? tak daleko. W… Czytaj dalej Wiejski rytm

Domowy chleb i wiejskie klimaty

Z okazji urodzin przyjaci?ki sp?dzi?am cudowny weekend na pieni?skiej wsi. Uwielbiam wiejskie klimaty, z zachwytem ?ledz? relacje osb mieszkaj?cych w tak pi?knych okoliczno?ciach przyrody. Wioski, zw?aszcza grskie, kojarz? mi si? z b?ogim spokojem. W takich miejscach ?atwiej znale?? samego siebie. Zreszt?, znajomi zawsze si? ?miej? z moich reakcji na widok kur, koni czy krwek,… Czytaj dalej Domowy chleb i wiejskie klimaty

Co jem w ci?gu dnia

Na ko?cu wpisu, najszybszy przepis na placuszki ?niadaniowe.  Je?li chodzi o od?ywianie, moje dni mo?na podzieli? na dwie grupy. 1. W dni pracuj?ce, zaczynam jedzenie du?o wcze?niej. Przygotowuj?c si? do wyj?cia, pij? ciep?? wod? z cytryn?. Na drog?, robi? kaw? w kubku termicznym. W pracy jem szybkie ?niadanie. Je?li mam przerw?, to zwykle w ci?gu… Czytaj dalej Co jem w ci?gu dnia

Morsowanie

Zanim zrobi? co? ekstremalnego, lub wprowadz? do mojej diety co? uznawanego za zdrowe, lubi? poczyta? jakie faktycznie daje to korzy?ci. Tym razem, posz?am na ?ywio?, kompletnie bez przygotowania i nie ?a?uj?. Oczywi?cie, je?eli kto? z Was, postanowi wej?? zim?, do lodowatej wody, robi to na w?asn? odpowiedzialno??. Chcia?abym w tym po?cie, opisa? korzy?ci jakie daje… Czytaj dalej Morsowanie

Noworoczne postanowienia

Od kilku lat, robi? postanowienia noworoczne. S?ysza?am o efekcie pe?nych si?owni w styczniu, ale chyba mnie to nie dotyczy. Mo?e dlatego, ?e na mojej li?cie s? s? tylko te rzeczy, ktrych naprawd? chc? i ktrych robienie, sprawia mi przyjemno??. W tym roku, dodatkowo wpisa?am na ni? tylko to, na co mam realny wp?yw. Wcze?niej, zw?aszcza… Czytaj dalej Noworoczne postanowienia

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Styl ?ycia

#foodplan 3

Robienie planw posi?kowych, chyba wejdzie mi w nawyk. Kolejny tygodniowy foodplan zrobiony, zakupy rwnie?. Tu mo?esz pobra? go w pdf. Musz? tylko dogra? ilo?? jedzenia, bo my?l? ?e dla innego cz?owieka by?a by ona optymalna, jednak dla mnie to ci?gle za du?e porcje. Dlatego teraz, uwzgl?dni?am np. obiady/lunche na dwa dni. Szkoda tylko, ?e… Czytaj dalej #foodplan 3

#foodplan 2

W ostatnim tygodniu, zrobi?am sobie plan posi?kw na siedem dni. Spodoba?a mi si? ta oszcz?dno?? czasu i pieni?dzy, wi?c postanowi?am zrobi? kolejny. Tu mo?esz go pobra? w pdf. Ni?ej, s? te? linki do wi?kszo?ci przepisw: Domowy pasztet Krem z papryki i pomidorw Curry z dyni? i szpinakiem Kolorowa tarta (jest w nawiasie, poniewa? prawdopodobnie… Czytaj dalej #foodplan 2

Tygodniowy plan ?ywieniowy, czyli #foodplan 1

W zesz?ym tygodniu, postanowi?am zapisywa? sobie wszystko, co jad?am w ci?gu dnia. Polecam ka?demu. By?am w b??dzie, s?dz?c ?e jem ca?kiem dobrze. Od poniedzia?ku do czwartku, nawet si? trzyma?am, ale w pi?tek i sobot? mocno pop?yn??am. Zwykle, ca?e pi?tki sp?dzam w pracy i mia?am ju? taki zwyczaj, ?e zamawia?am wtedy ryb?. Niestety, w zesz?y pi?tek… Czytaj dalej Tygodniowy plan ?ywieniowy, czyli #foodplan 1

Joga, czyli moja niezbyt sportowa historia

Kiedy si?gam wstecz pami?ci?, wydaje mi si? ?e ze sportem nie by?o mi szczeglnie po drodze. Jednak gdy przyjrz? si? temu g??biej, to chyba nie lubi?am tylko sportw zespo?owych. Rodzice zapisali mnie na gimnastyk? artystyczn? jak mia?am jakie? 6-7 lat. Uwielbia?am ucz?szcza? na zaj?cia, wydawa?o mi si? ?e ?wietnie si? do tego nadaj?. Do tej… Czytaj dalej Joga, czyli moja niezbyt sportowa historia