Wiejski rytm

Zaczn? mo?e od tego, ?e jeszcze w szkole ?redniej nie wyobra?a?am sobie mieszka? na wsi. S?dzi?am ?e podmiejskim wsz?dzie daleko, nie b?d? widywa? znajomych, b?d? si? denerwowa? na ograniczenia komunikacyjne, koniec imprezowania na mie?cie. W mojej g?owie od tamtej pory wiele si? zmieni?o. Obszary miejskie bardzo si? rozrastaj?, nie jest ju? tak daleko. W… Czytaj dalej Wiejski rytm