Tygodniowy plan ?ywieniowy, czyli #foodplan 1

W zesz?ym tygodniu, postanowi?am zapisywa? sobie wszystko, co jad?am w ci?gu dnia. Polecam ka?demu. By?am w b??dzie, s?dz?c ?e jem ca?kiem dobrze. Od poniedzia?ku do czwartku, nawet si? trzyma?am, ale w pi?tek i sobot? mocno pop?yn??am. Zwykle, ca?e pi?tki sp?dzam w pracy i mia?am ju? taki zwyczaj, ?e zamawia?am wtedy ryb?. Niestety, w zesz?y pi?tek… Czytaj dalej Tygodniowy plan ?ywieniowy, czyli #foodplan 1